Aww: Dove Cameron Writes a Sweet Birthday Message to Colton Tran