Josh Duhamel to host 2013 Kids' Choice Awards! - M Magazine

Josh Duhamel to host 2013 Kids' Choice Awards!