Kylie Jenner Skips Tyga's Birthday - M Magazine

WHOA: Kylie Jenner Skips Tyga's Birthday