Latest stars who take polaroids News, Photos and Videos | M Magazine