Jenna Ortega & Isaak Presley Share a Milkshake - M Magazine

Slurp, Slurp: Jenna Ortega & Isaak Presley Share a Milkshake