Listen to Ariana Grande sing a Whitney Houston cover song! - M Magazine

Listen to Ariana Grande sing a Whitney Houston cover song!