Watch Selena meet her long-time crush!!! - M Magazine

Watch Selena meet her long-time crush!!!